Croodeo weekend træning

Croodeo – Croodeo Training

Warm-up

slam bold spil opvarmning (No Measure)

setup

1 6kg bold

1 3kg slam bold

to kasser set up

Squat kast to bolde efter kasser.

Kommer den i kassen nr to hent bold og lav slambold slam

Rammer den nr et kasse 2 squat jump med slamball slam

en misser burpee med slam

total miss bolde og to burpee med slam bold og to jumping lunge

bold tilbage

Styrke

Arbejd op til en 5RM barbell row på 15 min

Mellem Runder:

5 sider beast walk

6 kettlebell Get-Ups

Barbell Row

POWER

Metcon (Weight)

Set 1: am rap row @ 80% af 5RM

2 sider beast walk

Set 2: 10 row @ 80% af 5RM

2 sider beast walk

Set 3: 10 Front Squats @ 80% row @ 80% af 5RM

2 sider beast walk

skriv vægt ind og din tid i kommentar

GenFit

Helen (Time)

3 Rounds for time of:
400m Run
21 Kettlebell Swings, 53# / 35#
12 Pull-ups
timecap 20 min

Kenneth Rix

>